fbpx Skip to content

Handelsbetingelser

Såvel eleven som skolen kan opsige uddannelsesaftalen indenfor den første måned  aftalen er underskrevet af begge parter

Opsigelsen skal foretages skriftligt. Såfremt aftalen opsiges af eleven oppebærer skolen hele indmeldelsesgebyret  samt 1 og 2 måneds afdrag.
Efter den første måned er uddannelsen bindende til udløb af uddannelsesperioden og eleven hæfter således for hele beløbet.
Ved langtidssygemelding eller barselsorlov holdes pladsen til at eleven kan genoptage sin  uddannelse indenfor 2 år