fbpx Skip to content

BLIV PROFESSIONEL FODPLEJER

Det er aldrig for sent at tage en uddannelse

Vi starter nye hold hver måned på fodplejeuddannelsen.

UDDANNELSE

Uddannelsen til lægeeksamineret SADF fodplejer finder sted i hjertet af Odense, hvor Odense Fodplejeskole har hjemme i en stor og lækker ombygget herskabslejlighed, der er udstyret med de nyeste tekniske redskaber og de bedste faciliteter. 

Varighed af uddannelsen er 15 måneder 1 gang om ugen. Uddannelsen kan forkortes til to eller tre gange om ugen i 12 måneder. Undervisningen finder sted én gang ugentligt og udbydes på forskellige dage og tidspunkter, for at gøre uddannelsen fleksibel i forhold til den enkelte elevs hverdag og øvrige arbejdsmæssige forpligtigelser. 

Den ugentlige undervisningsdag kan tages på både dags- og aftenhold.
Dagshold mandag fra 8.30 – 16.30 (fra 13 – 16.30 teoretisk undervisning) 
Aftenshold mandag fra 13.00 – 21.00 (fra 13 – 16.30 teoretisk undervisning) 
Dagshold tirsdag fra kl. 08.30-16.30 (fra 13 – 16.30 teoretisk undervisning) 
Aftenshold tirsdag fra kl. 13.00-21.30 (fra 13 – 16.30 teoretisk undervisning) 
Dagshold torsdag fra kl. 8.30 – 16.30

Forløbet består af to undervisningsdele: Teoretisk- og praktisk fodpleje samt klinikvejledning og virksomhedsdrift. Derudover er der geléneglekursus, vokskursus og markedsføringsundervisning.

Uddannelsen som lægeeksamineret SADF fodplejer er selvbetalt, men der er mulighed for at få hele forløbet dækket af kommunen eller jobcentret. 

Du behøver ikke besidde forudgående viden om faget for at blive elev på Odense Fodplejeskole. Uddannelsen indeholder en bred og dybdegående indføring i blandt andet sygdomslære, fysiologi, anatomi, psykologi, klinisk vejledning, markedsføring, virksomhedsdrift samt teoretisk og praktisk fodpleje. 

Kort sagt sørger vi for, at du lærer alt, hvad du får brug for i din fremtid som professionel fodplejer. 

Odense Fodplejeskole og uddannelsen til eksamineret fodplejer er godkendt af SADF (Sammenslutningen af Danske Fodplejere) og opfylder Skats krav om momsfritagelse.

Vi er en privat ejet skole og modtager ikke statsstøtte. 

Du kan starte som selvstændig lægeeksamineret SADF fodplejer umiddelbart efter gennemført uddannelse og bestået eksamen.

UDDANNELSEN

Vi optager løbende elever på vores uddannelse, når vi har ledige pladser.

Uddannelsen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev og vi er meget fleksible på dette område. 

Du kan tage uddannelsen på 1 dag i 15 måneder eller 2 dage i 12 måneder om ugen.

Der er mødepligt til 8 lektioner om ugen og fraværet må ikke overstige 10%. Hvis det gør det bliver uddannelsen forlænget, ved langtidssygemelding / barselsorlov har man mulighed for at genoptage uddannelsen indenfor to år

Fodpleje uddannelsen på Odense Fodplejeskole opfylder skats krav til momsfritagelse som anden egentlig sundhedspleje

Anatomi, fysiologi og sygdomslæren er derfor obligatoriske fag for der kan opnås momsfritagelse på fodbehandlingerne.

Der gives merit til støttefagene: Anatomi/Fysiologi samt sygdomslæren og psykologi ,der er bestået fra anden sundhedsfaglig uddannelse feks. Sygeplejerske, SSA, Ergo, Fys, zoneterapeut eller RAB godkendt og skal dokumenteres med eksamensbevis.

EKSAMEN

For at kunne gå op til den afsluttende eksamen skal man som elev have udført minimum 150 fodplejebehandlinger under supervision. Ligeledes skal man have 200 lektioner i anatomi og fysiologi, 100 lektioner i sygdomslære, 50 lektioner i psykologi samt minimum 380 timer i teoretisk og praktisk fodpleje, klinikvejledning og virksomhedsdrift.

Den afsluttende eksamen finder sted i følgende dele:

  • Støttefagene: MC spørgsmål (afkrydsningsskema)
  • Fodpleje teoribog: MC spørgsmål (afkrydsning)
  • Praktisk fodplejebehandling eksamen
  • Mundtlig eksamen (case redegørelse)

For at bestå skal man afslutte eksamen med karakteren 02.

Dumper man en af de tre ovenstående eksaminer, er det muligt at gå op igen i næste eksamensperiode. Hvis man skal til reeksamen i den praktiske prøve, skal man udføre minimum 20 fodbehandlinger yderligere, for at få ret til at gå op igen. 

Pris for reeksamen:
Praktisk Sadf censor :    6000kr
Mundtligt læge censor: 4800 kr
Teoretisk Sadf censor:    2500kr

UDDANNELSEN

PRAKTISK, TEORETISK FODPLEJE

REMEDIER lære og apparat lære samt hygiejne.

Journalskrivning-ergonomi-klinikdrift-fodens og neglenes anatomi sygdomme og funktion-undersøgelses teknik og fodanalyse-ortopædiske deformiteter og fodsygdomme-neglesygdomme-kredsløbslidelser-gigt-diabetes-Dermatologi-hudsygdomme-hygiejne-sårbehandling og fodbehandlinger

Fodplejeundervisningen foregår på skolen i luksuriøse klinikrum, de nyeste behandlerstole og inventar.

Behandlinger på klienter med forskellige fødder, problemstillinger, negleforandringer, hudproblemer, der beskæres med skalpel og slibning, oprensning og vejledning/rådgivning afslutte med creme, negleolie og anbefaling af aflastninger til fødderne

ANATOMI OG FYSIOLOGI

Støttefag

E-Learning 

Login udleveres på Odense Fodplejeskole.

Lektioner: 200

Lærebog: Anatomi og fysiologi, bind 1+2, af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At give eleven en dybdegående indsigt i og forståelse af den menneskelige krops opbygning og funktioner.

Eksamen: MC spørgsmål (afkrydsningsspørgsmål).

Eksamen afholdes på Odense Fodplejeskole

PSYKOLOGI

Lektioner: 50

Lærebog: Sundhedspsykologi af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At udstyre eleven med en grundlæggende forståelse af psykologiske og pædagogiske teorier og teknikker, som kan anvendes i behandlingen af den enkelte klient.

Eksamen: Indgår i den praktiske del af fodplejen.


 

SYGDOMSLÆRE

E-Learning

Lektioner: 100

Lærebog: Sygdomslære af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At gøre eleven i stand til at kunne diagnosticere årsagerne til klienters lidelser og symptomer.

Eksamen: MC spørgsmål (afkrydsningsspørgsmål).

Log in udleveres på Odense fodplejeskole.

Eksamen afholdes på Odense Fodplejeskole

 

TEORETISK PRAKTISK FODPLEJE, KLINIKVEJLEDNING OG VIRKSOMHEDSDRIFT

Mandag og TIRSDAG teoretisk og pratisk fodpleje
Torsdag pratisk fodpleje

Lektioner: Minimum 380

Lærebog: Fodpleje, teoretisk og praktisk, udgivet af Fodplejeskole, godkendt af SADF.

Øvrig litteratur: Lovstof, internethenvisninger, materiale fra firmaer, som forhandler

Fodplejeartikler, og anden faglitteratur, som kan ajourføre og kvalitetssikre uddannelsen.

Vores læger har udarbejdet et flot brugbart kompendie med bl.a. deformiteter, neglesygdomme, hudsygdomme og kredsløb. Det materiale kan printes ud og der undervises i det fra projekter i klassen.

 

 

ALTERNATIVE BEHANDLINGSFORMER

 

Lektioner: 50

Her undervises i  fodmassage, gelénegle, scrub/peeling af fødderne samt voksbehandlinger.