Glemt detaljer?

Bliv professionel fodplejer.

DET ER ALDRIG FOR SENT AT TAGE EN UDDANNELSE.

UDDANNELSE

Uddannelsen til lægeeksamineret SADF fodplejer finder sted i hjertet af Odense, hvor Odense Fodplejeskole har hjemme i en stor og lækker ombygget herskabslejlighed, der er udstyret med de nyeste tekniske redskaber og de bedste faciliteter.  

 Varigheden af uddannelsen er 14 måneder, men den kan forkortes til 11 måneder, hvis du har mulighed for at overføre merit fra en tidligere uddannelse. Undervisningen finder sted én gang ugentligt og udbydes på forskellige dage og tidspunkter, for at gøre uddannelsen fleksibel i forhold til den enkelte elevs hverdag og øvrige arbejdsmæssige forpligtigelser.  

Den ugentlige undervisningsdag kan tages på både dags- og aftenhold, mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag fra kl. 8.30 - 16.30 eller 12.30 - 20.30. Teoriundervisningen ligger tirsdag (13.00 - 16.00) eller torsdag (17.00 - 22.00). .

Der er også mulighed for at møde op til flere undervisningsdage om ugen og derved forkorte uddannelsens varighed. Forløbet består af to undervisningsdele: Teoretisk- og praktisk fodpleje samt klinikvejledning og virksomhedsdrift. Derudover tilbydes der geléneglekursus, vokskursus og markedsføringsundervisning.

Uddannelsen som eksamineret SADF fodplejer er selvbetalt, men der er mulighed for at få hele forløbet dækket af kommunen eller jobcentret.  

Du behøver ikke besidde forudgående viden om faget for at blive elev på Odense Fodplejeskole. Uddannelsen indeholder en bred og dybdegående indføring i blandt andet sygdomslære, fysiologi, anatomi, psykologi, klinisk vejledning, markedsføring, virksomhedsdrift samt teoretisk og praktisk fodpleje.  

Kort sagt sørger vi for, at du lærer alt, hvad du får brug for i din fremtid som professionel fodplejer.  

Odense Fodplejeskole og uddannelsen til eksamineret fodplejer er godkendt af SADF (Sammenslutningen af Danske Fodplejere) og opfylder Skats krav om momsfritagelse.

Du kan starte som selvstændig lægeeksamineret SADF fodplejer umiddelbart efter gennemført uddannelse og bestået eksamen.

EKSAMEN

For at kunne gå op til den afsluttende eksamen skal man som elev have udført minimum 150 fodplejebehandlinger under supervision. Ligeledes skal man have 200 lektioner i anatomi og fysiologi, 100 lektioner i sygdomslære, 50 lektioner i psykologi samt minimum 310 timer i teoretisk og praktisk fodpleje, klinikvejledning og virksomhedsdrift.

Den afsluttende eksamen finder sted i følgende dele:

  • Støttefagene: MC spørgsmål (afkrydsningsskema)
  • Fodpleje teoribog: MC spørgsmål (afkrydsning)
  • Praktisk fodplejebehandling eksamen
  • Mundtlig eksamen (case redegørelse)

For at bestå skal man afslutte eksamen med karakteren 02.

Dumper man en af de tre ovenstående eksaminer, er det muligt at gå op igen i næste eksamensperiode. Hvis man skal til reeksamen i den praktiske prøve, skal man udføre minimum 20 fodbehandlinger yderligere, for at få ret til at gå op igen.

ANATOMI OG FYSIOLOGI

Støttefag

LØR

Lektioner: 200

Lærebog: Anatomi og fysiologi, bind 1+2, af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At give eleven en dybdegående indsigt i og forståelse af den menneskelige krops opbygning og funktioner.

Eksamen: MC spørgsmål (afkrydsningsspørgsmål).

Bjarke

UNDERVISER

PSYKOLOGI

TIR

Lektioner: 50

Lærebog: Sundhedspsykologi af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At udstyre eleven med en grundlæggende forståelse af psykologiske og pædagogiske teorier og teknikker, som kan anvendes i behandlingen af den enkelte klient.

Eksamen: Indgår i den praktiske del af fodplejen.

Bjarke og Farida

UNDERVISERE

SYGDOMSLÆRE

Lektioner: 100

Lærebog: Sygdomslære af Kjeld Bruun-Jensen, Forlaget Pons.

Formål: At gøre eleven i stand til at kunne diagnosticere årsagerne til klienters lidelser og symptomer.

Eksamen: MC spørgsmål (afkrydsningsspørgsmål).

Birthe

UNDERVISER

TEORETISK PRAKTISK FODPLEJE, KLINIKVEJLEDNING OG VIRKSOMHEDSDRIFT

TIRSDAG OG TORSDAG

Lektioner: Minimum 310

Lærebog: Fodpleje, teoretisk og praktisk, udgivet af Fodplejeskole, godkendt af SADF.

Øvrig litteratur: Lovstof, internethenvisninger, materiale fra firmaer, som forhandler

Fodplejeartikler, og anden faglitteratur, som kan ajourføre og kvalitetssikre uddannelsen.

Birthe

UNDERVISER
TOP